Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020

Čvn 11, 2021

Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020.

↓ Na to, jak si Česká republika vedla v minulém roce s alkoholem, se podívejte v tomto přehledu. ↓

Časté pití, tj. pití denně  případně  obden, udávalo v roce 2020 19,8 % dotázaných. U mužů je výskyt častého pití (v roce 2020) 28,9 %, u žen 11,1 %. Více než polovina mužů (51,0 %) uvedla pití alkoholických nápojů  alespoň jednou týdně, u žen to bylo 28,0 % respondentek. Frekvence pití alkoholu se od předchozích let lišila zejména v nárůstu výskytu velmi  časté konzumace alkoholu (denně  nebo téměř  denně), a to jak u mužů, tak u žen. Celoživotních abstinentů  bylo 3,6 % a abstinentů  v posledním roce 12,2 %. Prevalence celoživotních abstinentů  se prakticky nelišila podle pohlaví, avšak mezi ženami bylo abstinujících v posledních dvanácti měsících podstatně  více než mezi muži (14,5 % proti 9,8 %).

Celková spotřeba alkoholu byla v roce 2020 spočítána na 8,0 litrů etanolu na osobu. Spotřeba alkoholu per capita byla tedy v roce 2020 nejvyšší za poslední tři roky (v roce 2019 byla 7,7 litrů, v roce 2018 7,4 litrů). Celková hladina spotřeby alkoholu na osobu v našich výzkumech má od roku 2014 stoupající tendenci.

Celou zprávu vč. podrobných výsledků týkající se jak užívání tabáku tak i alkoholu, najdete na webových stránkách SZÚ.


Užívání tabáku a alkoholu v České republice. (2021). Státní zdravotní ústav.

podobné příspěvky

Mám se rád, nemám se rád?

Mám se rád, nemám se rád?

Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách . Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie...

pokračovat ve čtení
WHO SAFER

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý - a velmi negativní - dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem...

pokračovat ve čtení
Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

V sobotu 31. července proběhne na Karlově náměstí v Praze akce Den zdraví pořádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navštivte bohatý program, na kterém nebudeme chybět ani my se stánkem věnujícím se problematice užívání alkoholu. Ministerstvo zdravotnictví Vás zve na...

pokračovat ve čtení