ALKOHOL A život

Nadměrné užívání alkoholu, závislost na alkoholu či užívání alkoholu v nevhodných situacích mohou kromě zdravotních rizik přinášet problémy i v řadě jiných oblastí. Užívání alkoholu má negativní dopady na pracovní i rodinný život. Snižuje pracovní výkon a ovlivňuje udržení si zaměstnání. Vysoce nebezpečné je užívání alkoholu v souvislosti s řízením motorových vozidel. Nadměrná konzumace alkoholu přináší komplikace v partnerském životě, které mohou vyústit až v domácí násilí. Nadužívání alkoholu snižuje schopnost řádné péče o děti či další blízké.

život

Zajímá vás více, jak alkohol ovlivňuje náš každodenní život?

V příručce níže se dočtete například více informací o alkoholu na pracovišti nebo jak alkohol ovlivňuje naše mezilidské vztahy s důrazem na výchovu dětí, ale také na partnerské soužití. Dočtete se také více informací o řízení dopravních prostředků pod vlivem alkoholu a také jak je to doopravdy s jízdou na kole po pár pivech.