výzkum

3

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý – a velmi negativní – dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem této stručné zprávy je zdůraznit současnou situaci v pěti prioritních oblastech, kterými jsou dostupnost alkoholu, protiopatření v oblasti silničního provozu, dostupnosti screeningu, krátké intervence a léčby, zákaz nebo komplexního omezení reklamy na alkohol, sponzorství a propagaci alkoholu a v neposlední řadě cena alkoholu. Tyto oblasti představují nejlepší volby pro budoucí vývoj alkoholové politiky v České republice na základě doporučených doporučení WHO SAFER.

 

2

Český překlad a lokalizace nástroje MARS pro hodnocení mobilních zdravotnických aplikací

Překlad nástroje MARS vznikl v rámci projektu AAA Tool, řešeném v České republice Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Studie, kterou byl překlad dotazníku součástí, získala souhlas etické komise NMS, č. j.: EKNMS-4/2021.

Autory překladu jsou Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz a Benjamin Petruželka. Miroslav Barták byl hlavním řešitelem projektu AAA TOOL v České republice. Projekt AAA TOOL byl veden Charlotte Probst (Univerzita Heidelberg).