MARS

Český překlad a lokalizace nástroje MARS pro hodnocení mobilních zdravotnických aplikací

Překlad nástroje MARS vznikl v rámci projektu AAA Tool, řešeném v České republice Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Studie, kterou byl překlad dotazníku součástí, získala souhlas etické komise NMS, č. j.: EKNMS-4/2021.

Autory překladu jsou Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz a Benjamin Petruželka. Miroslav Barták byl hlavním řešitelem projektu AAA TOOL v České republice. Projekt AAA TOOL byl veden Charlotte Probst (Univerzita Heidelberg).

Název projektu v ČR: Terms of reference to conduct the development of Animated Alcohol Assessment Tool for use in the Czech Republic – study part A. Tento projekt probíhal na základě smlouvy mezi 1. LF UK a Světovou zdravotnickou organizací – Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice. WHO Registration 2021/1176422-0. Purchase Order 202764255. Unit Reference EU/ACO/CZH.

Překladatelský panel pro dvojí zpětný překlad pro kontrolu autorem originální (anglické) verze dotazníku tvořily Hana Suchánková a Monika Čajko Eibicht.

Na finalizaci překladu a supervizi vzniku české verze dotazníku se podílel hlavní autor dotazníku Stoyan Stoyanov, který vyjádřil souhlas s překladem dotazníku do českého jazyka a s jeho výsledným zněním.

Validizační studii realizovali Tomáš Koťara (FBMI ČVUT), Linda Kočvarová (1. LF UK a VFN v Praze) a tým Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Dotazy směřující k nástroji MARS CZ lze směřovat k Miroslavu Bartákovi na e-mail:
miroslav.bartak@lf1.cuni.cz