ALKOHOL A těhotenství

Ohledně konzumace alkoholu v těhotenství se dosud nepodařilo zjistit přesné množství alkoholu, jež by bylo pro vyvíjející se dítě neškodné.

Nepít je normální. Tím spíše v těhotenství nebo během kojení. Nenechte si od okolí vnutit opak. Pití alkoholu v těhotenství a během kojení ubližuje vám a hlavně vašemu dítěti. 

Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. Na tomto faktu nic nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je totiž veškerý alkohol, a to včetně vína nebo piva. Existuje celá řada studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek (1 – 4 sklenice/ týden) se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte. Lékaři u nás proto doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.
V souladu s tímto také platí, že v průběhu těhotenství neexistuje žádné období, kdy by bylo možné alkohol konzumovat bez rizika. Konzumace jakéhokoliv množství alkoholu je vždy považována za rizikovou s potencionálními následky pro dítě i matku.

Během těhotenství neexistuje žádná doba, kdy by byla konzumace alkoholu vhodná. S abstinencí je ideální začít dokonce už před plánovaným otěhotněním. Alkohol totiž může ovlivnit samotnou schopnost početí nebo zvýšit riziko samovolného potratu v rané fázi těhotenství.

Ze stejného důvodu, by se konzumace alkoholu měly zdržet také sexuálně aktivní ženy, které nepoužívají žádný druh účinné antikoncepce. Pokud by žena neplánovaně otěhotněla a dál užívala alkohol, aniž by o svém těhotenství věděla, nechtěně by tak vystavovala své nenarozené dítě nadměrným dávkám alkoholu, což by mohlo vést k závažnému poškození plodu.

trimestr

Největší zátěží pro nenarozené dítě je to, že alkohol přijímá prostřednictvím placenty velmi rychle. Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než tento alkohol ze svého organismu vyloučí. Důvodem je skutečnost, že odbourání alkoholu umožňují jaterní enzymy, které ale dítě do 8. týdne nemá. Dítě je tedy nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství; současně ani po této době nemá ještě své orgány (játra a ledviny) vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle.

Užívání alkoholu je pro dítě škodlivé také v pozdějších stádiích těhotenství. Pokračování v konzumaci alkoholu v druhém a třetím trimestru představuje riziko pro rozvoj duševních a tělesných poruch v prenatálním i postnatálním vývoji.

Proč ženy pijí v těhotenství alkohol?

To, že alkohol a těhotenství nejdou dohromady je poměrně známá skutečnost. Není to ale bohužel vždy pravidlem. Co vše může alkohol v těle těhotné způsobit a jak se ho vyvarovat? A jaké jsou vlastně důvody, které ženy nejčastěji vedou ke konzumaci alkoholu během doby těhotenství?

Nevědí, že jsou těhotné.

Ať už je těhotenství plánované nebo ne, jeho potvrzení nějaký čas trvá. Pokud žena požívala alkohol předtím, než se o svém stavu dozvěděla, tak je zbytečné se tím dál trápit, ale zároveň je důležité v jeho konzumaci nepokračovat. S abstinencí je ideální začít dokonce už před plánovaným otěhotněním. Alkohol totiž může ovlivnit samotnou schopnost početí nebo zvýšit riziko samovolného potratu v rané fázi těhotenství.

Nemají informace o tom, jak může být pití alkoholu v těhotenství nebezpečné. Domnívají se, že pijí bezpečně.

Během celé doby těhotenství neexistuje žádné množství alkoholu, které by bylo považováno za bezpečné. Na tomto faktu nic nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je totiž veškerý alkohol, a to včetně vína nebo piva. Lékaři u nás proto doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.

Podceňují riziko, které může alkohol jejich dítěti způsobit proto, že znají matky, které během těhotenství pily a jejich děti vypadají zdravě.

V České republice se každoročně narodí 3 000 novorozenců se zdravotními komplikacemi způsobenými konzumací alkoholu během těhotenství. U 300 z nich se potom rozvine FAS (fetální alkoholový syndrom) a trpí tak závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje nebo poruchami růstu. Je důležité nepodceňovat konzumaci alkoholu jen proto, že narozeným dětem v okolí to žádné problémy nezpůsobilo

Pití alkoholu je v jejich okolí běžné a abstinence by je přiváděla do různých nepříjemných situací.

Pro mnoho žen je sklenička alkoholu součástí jejich společenského života nebo zkrátka jen ventilem po namáhavém dni. Co se dá udělat pro to, aby si během těhotenství na alkohol vzpomněly co nejméně? Například poprosit partnera i jejich nejbližší o to, aby jim alkohol vůbec nenabízeli. Nebudou tak muset čelit pro někoho nepříjemnému odmítání. Pokud navíc nebude během jejich těhotenství pít ani jejich partner, alkohol jim může chybět ještě méně. Na trhu existuje i celá řada zajímavých nealkoholických nápojů a také nealkoholické míchané nápoje vypadají a chutnají skvěle.

Pijí alkohol proto, že mají těžký život a své těžkosti řeší právě alkoholem.

Obrátit se v takovém případě na lékaře nebo gynekologa rozhodně není považováno za slabost, ale za zodpovědné rozhodnutí. Trampoty v životě se bez alkoholu zvládají lépe, ač to na první pohled třeba tak nevypadá. Pití jako řešení problémů ještě nikdy nikomu život nezlepšilo.

Jsou na alkoholu závislé a nedaří se jim ani přes těhotenství s pitím přestat.

Nikdy není pozdě přestat s konzumací alkoholu. Čím dříve to bude, tím lépe pro matku i její nenarozené dítě. Je možné se obrátit také na Národní linku pro odvykání alkoholu 800 350 000, dozvědět se více informací na webu alkoholpodkontrolou.cz nebo kontaktovat online adiktologickou poradnu Kliniky adiktologie poradna.adiktologie.cz.