Fetální alkoholový syndrom

Užívání alkoholu v těhotenství ohrožuje nejen matku, ale představuje riziko zejména pro její nenarozené dítě. Nemusí se přitom jednat o nadměrnou konzumaci alkoholu – současné studie dosud diskutují, jak vysoká hladina alkoholu dítěti škodí. Doposud nebyla stanovená žádná dávka alkoholu, která by pro dítě byla prokazatelně neškodná. Proto odborníci nejčastěji doporučují těhotným ženám alkohol neužívat vůbec.

Užíváním zejména nadměrných dávek alkoholu je dítě vystaveno riziku rozvoje tzv. fetálního alkoholového syndromu (FAS). Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej mohou ovlivnit na celý život.

Nepít je normální. Tím spíše v těhotenství nebo během kojení. Nenechte si od okolí vnutit opak. Pití alkoholu v těhotenství a během kojení ubližuje vám a hlavně vašemu dítěti. 

rizika spojená s užíváním alkoholu v době kojení

Fetální alkoholový syndrom však není jediným rizikem. Můžeme zmínit také další poruchy způsobené užíváním alkoholu v době těhotenství.

Poruchy fetálního alkoholového spektra (Fetal Alcohol Syndrome Disorders) (FASD) – souhrnný název zahrnující následující poruchy:

  • FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – vztahuje se na děti s výskytem všech tří skupin příznaků
  • FAE (Fetal Alcohol Effects) – přítomny pouze poruchy chování a intelektu
  • ARBD (Alcohol-Related Birth Defects) – odchylky od normálního vývoje v době porodu – srdeční defekty, zrakové a sluchové problémy, anomálie ve vývoji kloubů
  • ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders) – snížená míra pozornosti, poruchy chování, obsedantně-kompulzivní porucha