ZDRAVÍ

Jaké zdravotní dopady má konzumace alkoholu? Jaká jsou akutní a dlouhodobá rizika spojená s pitím alkoholu?

Čtěte více.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Jak může užívání alkoholu ovlivnit náš každodenní život? Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Čtěte více.

PRÁVO

Jaká je tolerance pro řízení vozidel pod vlivem v ČR? Přinášíme užitečné informace týkající se zakotvení alkoholu v právu.

Čtěte více.

senioři

Škodlivé užívání alkoholu u seniorů se může rychleji rozvinout v závislost a je častěji doprovázeno zdravotními komplikacemi. 

Čtěte více.

těhotenství

Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. Nepít v těhotenství je normální. 

Čtěte více.

mládež

U mladých lidí, kteří pijí alkohol, je větší pravděpodobnost, že se setkají s celou řadou zdravotních a sociálních problémů. 

Čtěte více.

ženy

Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější. Ženy jsou častěji ohroženy zdravotními dopady konzumace alkoholu. 

Čtěte více.

ALKOHOL – LÁTKA OPŘEDENÁ MÝTY

Alkohol byl a je jedním z největších témat. Je látkou, která je používána k nejrůznějším účelům. Především je ale látkou tvořící hlavní proud co se týče užívání a nadužívání. Patří mezi ty nejvíce podceňované a různými mýty i stereotypy opředené návykové látky. Doprovází člověka odnepaměti a je látkou, u které dodnes mnozí neváhají a dokonce ji označují za součást lidské kultury.

UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NESE URČITÁ RIZIKA

Pro značnou část společnosti je alkohol spojen s různými riziky a negativními dopady. Pro část lidí se tyto problémy a komplikace staly tak výraznými, že se pokouší své užívání alkoholu regulovat, nebo jej dokonce přestat užívat zcela.

EXISTUJÍ VŠAK ZPŮSOBY, JAK PROBLÉMY S ALKOHOLEM ŘEŠIT

Existuje množství různých způsobů, jak problémy s alkoholem řešit. Spektrum poradenských a léčebných intervencí je v současné době velmi široké.