léčba

KDE SE LÉČÍ ZÁVISLOST?

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Ambulantní služby jsou takové, kam osoba dochází na dohodnuté termíny po určitou dobu (30 minut – několik hodin) a zase se vrací domů. Patří sem ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance či denní stacionáře.

lůžkové (rezidenční) služby

Pokud využijete tyto služby, vaše návštěva nebude v rámci jednoho dne, ale chvíli si v nich pobudete dle délky pobytu. Patří sem detoxikace, krátkodobé nebo dlouhodobé pobyty v psychiatrických nemocnicích či terapeutické komunity.

Současně tyto dva typy služeb se také dělí dle provozovatele na:

státní zdravotnická zařízení, kde jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění a klient kromě regulačního poplatku za vyšetření (nikoli terapii) přímo neplatí

soukromé praxe psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, kde jsou zpravidla konzultace hrazeny přímo klientem – současně zde ale není žádná evidence v rámci zdravotnického systému, tudíž lze zachovat anonymitu klienta.Dle osobních požadavků a preferencí lze tedy zvolit příslušný typ zařízení.

JAK PROBÍHÁ LÉČBA?

V dokumentu níže najdete více informací o možnostech léčby závislosti na alkoholu. Například jaký je postup žádání o léčbu a z jakých služeb si vybrat.