První pomoc

Jak poskytnout první pomoc při předávkování alkoholeM?

E

Při předávkování alkoholem dochází k vystupňování účinků alkoholu, především dechovému útlumu. Dochází k útlumu činnosti mozku a srdce.

Zvláště nebezpečná je kombinace s jinými tlumivými látkami, kdy se tyto příznaky mohou dostavit i po konzumaci malého množství alkoholu.

 

E

Pokud se u člověka začne projevovat předávkování, on sám si nemusí uvědomovat, co se vlastně děje; proto je důležité, aby další přítomní věděli, na jaké příznaky mají dávat pozor.

Základním příznakem je porucha vědomí od ospalosti až k bezvědomí. Může také dojít k poruše dýchání, v nejhorším případě i k zástavě dechu.

příznaky předávkování pro látky s tlumivým účinkem

První pomoc krok za krokem

Zde jsou popsány jednotlivé kroky, které můžete využít při poskytnutí první pomoci člověku, jenž se předávkoval alkoholem. Především je třeba mít na paměti, že pokud přítomné osoby adekvátně zareagují, velká většina předávkování nekončí smrtí nebo trvalými následky. Důležité je nepropadat panice – ve většině situací bude stačit, když člověk provede několik jednoduchých úkonů.

první pomoc v případě předávkování alkoholem