ALKOHOL A mládež

ZKUŠENOST S KONZUMACÍ ALKOHOLU MÁ:

%

mladých ve věku 11 let

%

mladých ve věku 13 let

%

mladých ve věku 15 let

U mladých lidí, kteří pijí alkohol je větší pravděpodobnost, že se setkají s následujícími negativními vlivy.

Možné problémy spojené s užíváním alkoholu u mládeže.