ALKOHOL A zdraví

S konzumací alkoholu se pojí celá řada zdravotních problémů, z nichž mnohé můžeme považovat za velmi závažné či dokonce život ohrožující. Škodlivé užívání alkoholu souvisí s celou řadou duševních onemocnění, poruch chování, nepřenosných onemocnění a také zranění. Závažnou komplikací užívání nadměrných dávek alkoholu je též rozvoj tělesné i psychické závislosti. Značná toxicita alkoholu vede k rozsáhlému poškození organismu. V dnešní době již také víme, že pití vyšších dávek alkoholu zvyšuje pravděpodobnost výskytu nejméně sedmi druhů rakoviny.

%

všech světových úmrtí v důsledku konzumace alkoholu

Konzumace alkoholu ale může v celé řadě případů být i příčinnou úmrtí. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 2016 v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu celosvětově více než 3 miliony lidí, což představuje 5,3 % všech úmrtí. 

Škodlivé užívání alkoholu má přímou souvislost s více než 200 různými nemocemi a zraněními

Akutní zdravotní rizika při užití alkoholu

Nárazové užívání alkoholu je spojeno s celou řadou zdravotních a sociálních problémů. Zvyšuje riziko srdečních chorob (arytmie, kalcifikace tepen, arterioskleróza) a náhlé smrti i u osob, které dosud nevykazovaly žádné známky probíhajícího onemocnění srdce. U mladých lidí je tento způsob užívání alkoholu považován za rizikový faktor vzniku mozkové a ischemické cévní příhody. U starších pacientů se objevuje v kombinaci se srdeční arytmií (nejčastěji fibrilace síní).

akutní

Alkohol s sebou nese celou řadu dlouhodobých rizik.

Pokud vás zajímá, jaká dlouhodobá rizika s sebou nese konzumace alkoholu, podívejte se na naši zdravotní příručku. V té se dočtete také, jakou souvislost má konzumace alkoholu s rozvojem rakoviny, nebo jaká je souvislost s konzumací alkoholu a nadváhy. V příručce se věnujeme také nebezpečným kombinacím alkoholu s jinými návykovými látkami.