ALKOHOL A ženy

Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější. Ženy mají oproti mužům větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Proto se ženy opijí rychleji než muži.  Ženy mají také oproti mužům méně vody v těle, přičemž platí, že čím méně vody, tím méně dojde při průchodu trávicím traktem k naředění alkoholu. Ženský mozek a další orgány jsou tak vystaveny většímu množství alkoholu a více toxickým látkám, které vznikají při odbourávání alkoholu.

Ženy jsou při časté konzumaci alkoholu více ohroženy jaterními a srdečními onemocněními, vysokým krevním tlakem či vznikem rakoviny prsu než ženy, které abstinují. U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností. Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství. Nadměrné požití alkoholu také zvyšuje riziko, že se žena stane obětí násilného činu nebo sexuálního zneužití. Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství a fetální alkoholový syndrom.

U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním
a neplodností.

důvody, proč ženy pijí alkohol

Úvodním podnětem může být rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi či se stárnoucími rodiči. V poslední době odborníci upozorňují na nárůst počtu žen, jež začínají s pitím alkoholu z pracovních důvodů. Tendence vyrovnat se mužům v oblasti pracovního výkonu a být současně dokonalá matka i manželka vede často k pocitům selhání a úniku k alkoholu.

Je zajímavé, že bylo zjištěno, že vzdělanější ženy pijí více než ženy se středním vzděláním. Tento trend může souviset se sociokulturními změnami ve společnosti: řada žen se dostává do nových pracovních pozic a musí si tak osvojit i nové sociální role. Přijetím nových rolí se však ženy dostávají do situací, v nichž jsou vystaveny častějšímu kontaktu s alkoholem – a to ne vždy v ideálním psychickém rozpoložení. Velmi rizikové jsou také pomáhající profese. Například ženy pracující ve zdravotnictví mají přístup k různým návykovým látkám a často u nich dochází ke kombinacím užívání alkoholu s léky.

Dalším pro ženu náročným obdobím může být klimakterium, odchod do důchodu či tzv. syndrom prázdného hnízda, kdy děti odcházejí z rodiny a matka se s tím musí vyrovnat.

Projevy závislosti na alkoholu jsou u žen různé. Nejčastěji se ženy snaží svou závislost skrývat, různě maskovat a pít pouze doma a o samotě. Později, kdy se již postupně rozvíjí závislost, žena ztrácí sociální zábrany, konzumaci alkoholu netají ani na veřejných místech či dokonce v zaměstnání. Tato fáze může pozvolna přejít do tzv. terminální fáze alkoholismu, během níž už žena není schopna maskovat nic, její osobnost degraduje, objevuje se poškození poznávacích funkcí, narušení emocionálních projevů a zvýraznění hysterických rysů.

těhotenství

Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. Nepít v těhotenství je normální. 

Čtěte více.

kojení

Pití alkoholu je škodlivé nejen v době těhotenství, ale také při kojení dítěte. I v tomto období je tedy nezbytné dodržovat určité zásady.

Čtěte více.

FAS

Užíváním zejména nadměrných dávek alkoholu je dítě vystaveno riziku rozvoje tzv. fetálního alkoholového syndromu (FAS).

Čtěte více.