Zdravotní gramotnost ve vztahu k alkoholu

Pro 11, 2020

V posledních letech se v oblasti podpory zdraví obyvatel věnuje prostor velký prostor takzvané zdravotní gramotnosti. Jedná se o koncept, který zahrnuje znalosti, motivaci a kompetence lidí získat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat zdravotně relevantní informace na takové úrovni, aby byli schopní posoudit a rozhodovat se v každodenním životě, pokud jde o zdravotní péči, prevenci nemocí a podporu zdraví lidí v zájmu udržení či zlepšení jejich kvality života.

Zdravotní gramotnost Čechů je podprůměrná

Podle mezinárodního průzkumu, do kterého byla zapojena i Česká republika, je zdravotní gramotnost Čechů podprůměrná ve srovnání s jinými Evropskými zeměmi jako je Nizozemsko, Irsko, Německo či Polsko. Z osmi zemí EU, kde byl průzkum zdravotní gramotnosti realizován, skončila Česká republika na předposledním místě, přičemž horších výsledků dosahovalo už pouze Bulharsko. Z průzkumu, kterého se v České republice zúčastnilo více než tisíc lidí, dále vyplynulo, že až 60 % Čechů nemá dostačující zdravotní gramotnost na to, aby byli schopní postarat se o své zdraví a orientovat se v systému zdravotních služeb.

V jiném průzkumu byla zjišťována zdravotní gramotnost Čechů, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu. Ze studie vyplynulo že nedostatečná zdravotní gramotnost se týká až poloviny respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili.

dvě třetiny Čechů nemá dostačující zdravotní gramotnost na to, aby byli schopní postarat se o své zdraví a orientovat se v systému zdravotních služeb

V souvislosti s alkoholem to například může znamenat, že lidé s omezenou zdravotní gramotností mohou častěji překračovat doporučení vztahující se k denním dávkám alkoholu, mohou být náchylnější k rozvoji závislosti na alkoholu, mohou mít problém orientovat se v systému zdravotních a adiktologických služeb nebo třeba mít horší znalosti ohledně účinků alkoholu na zdraví. Jak totiž ukazují některé další studie, povědomí lidí o rizicích souvisejících s pitím nadměrných dávek alkoholu je relativně nízké.

Mít dobrou zdravotní gramotnost v souvislosti s alkoholem naopak může znamenat:

  • Mít dostatečné informace o rizicích souvisejících s pitím alkoholu pro zdraví,
  • rozumět informaci o obsahu alkoholu v různých alkoholických nápojích,
  • mít znalost o nutričních a energetických hodnotách různých alkoholických nápojů,
  • být schopný odhadnout svoji míru při konzumaci alkoholu,
  • být schopný odmítnout alkoholický nápoj, pokud se mi ho někdo snaží vnutit,
  • mít znalosti o tom, kam se obrátit pro pomoc, když přestanu mít kontrolu nad svojí spotřebou alkoholu,
  • umět se orientovat v systému služeb zaměřujících se na léčbu a rehabilitaci lidí se závislostí na alkoholu,
  • být schopný posoudit věrohodnost informací o alkoholu, které jsou prezentované médii (noviny, internetové magazíny, časopisy, rozhlas)
  • rozumět tomu, jak pití alkoholu jednotlivce ovlivňuje marketingový systém apod.

Jedním z přístupů vedoucím k lepší zdravotní gramotnosti je vzdělávání a sebevzdělávání ve zdravotních tématech, neboť zdravotní gramotnost se v průběhu života vyvíjí. Je také známo, že zdravotní gramotnost v oblasti alkoholu úzce souvisí s mediální gramotností neboli se schopností lidí objektivně zhodnotit informace sdělované v médiích. Další možností může být například účast na různých zdravotních a preventivních akcích.


Zdroje:

Kučera, Z., Pelikan, J., & Šteflová, A. (2016). Zdravotní gramotnost obyvatel ČR – výsledky komparativního reprezentativního šetření. Čas. lék. čes, 155(5), 233-241.

Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., & Gavurová, B. (2018). Health literacy in people undergoing treatment for alcohol abuse–A pilot study. Kontakt, 20(4), e394-e400.

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Pelikan, J. M., Fullam, J., Doyle, G., Slonska, Z., … & Brand, H. (2013). Measuring health literacy in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q). BMC public health, 13(1), 948.

podobné příspěvky

Kampaň | Alkohol a těhotné

Kampaň | Alkohol a těhotné

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR připravila kampaň na téma užívání alkoholu u těhotných a kojících žen. Cílem této kampaně je upozornit na rizika spojená s užíváním alkoholu v těhotenství milou a hlavně...

pokračovat ve čtení