Neexistuje žádná bezpečná úroveň konzumace alkoholu pro zdraví mozku

Kvě 24, 2021

Žádná dávka alkoholu není bezpečná. Dokonce i občasné užívání alkoholu může mít vliv na zdraví našeho mozku.

Nová britská studie, které se účastnilo 25 378 lidí, odhalila, že s občasným pitím alkoholu je spojen úbytek šedé hmoty mozkové. Nepříznivé účinky na funkci mozku jsou tak mnohem rozšířenější, než se dříve předpokládalo.

Citlivější na tyto změny mohou být jedinci, kteří pijí příliš často nebo mají vysoký krevní tlak a BMI. Dle tohoto výzkumu může alkohol až za 0,8 % úbytku šedé hmoty mozkové – to se může zdát jako malé číslo, nicméně v porovnání s jinými vlivy, jako je například kouření, měl alkohol nejvyšší hodnoty.

Spotřeba alkoholu byla lineárně a negativně spojena s indexy zdraví mozku ve většině případů.  Byly také pozorovány další škodlivé účinky spojené s objemem alkoholu a častého nárazového pití. Neexistoval žádný důkaz, že účinky alkoholu na zdraví mozku lze rozlišit podle typu alkoholického nápoje. Není tedy žádný rozdíl mezi vínem, pivem nebo destilátem. Z výzkumu také vyplývá, že užívání alkoholu zasahuje také kognitivní funkce mozku.

Škodlivé účinky pití se zdají být větší než jiné ovlivnitelné faktory, proto vědci upozorňují na přehodnocení současných pokynů pro pití s nízkým rizikem tak, aby zároveň zohlednily účinky alkoholu na zdraví mozku.

*studie ještě neprošla recenzním řízením


Topiwala, Anya & Ebmeier, Klaus & Maullin-Sapey, Thomas & Nichols, Thomas. (2021). No safe level of alcohol consumption for brain health: observational cohort study of 25,378 UK Biobank participants. 10.1101/2021.05.10.21256931.

podobné příspěvky

Mám se rád, nemám se rád?

Mám se rád, nemám se rád?

Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách . Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie...

pokračovat ve čtení
WHO SAFER

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý - a velmi negativní - dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem...

pokračovat ve čtení
Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

V sobotu 31. července proběhne na Karlově náměstí v Praze akce Den zdraví pořádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navštivte bohatý program, na kterém nebudeme chybět ani my se stánkem věnujícím se problematice užívání alkoholu. Ministerstvo zdravotnictví Vás zve na...

pokračovat ve čtení