Osobní svědectví Anonymních alkoholiků

Čvc 13, 2021

Anonymní alkoholici patří mezi nejrozšířenější organizace svépomoci pro závislé na alkoholu. Jedná se o sdružení žen a mužů, kteří se navzájem dělí o svoji zkušenost, sílu a naději. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít, aby mohli řešit své problémy a napomáhat tak sobě i dalším k uzdravení ze závislosti na alkoholu. Nejsou spřízněni s žádnou oficiální vírou, sektou, zřízením či politickou organizací a vyhýbají se veřejným sporům. Hnutí při svých sezeních pracuje s principem dvanácti kroků a dvanácti tradic, který v sobě zahrnuje psychické, fyzické i sociální aspekty.

Principem skupinového sezení je sdílení svých zkušeností s alkoholem a závislostí s ostatními alkoholiky, případně s hosty. Sezení se řídí jednotným formátem, který používají všechny skupiny a je doporučován i skupinám nově vznikajícím.

Na webových stránkách AA najdete celou řadu osobních svědectví těch, kteří se zotavili z beznadějného stavu těla a mysli v prostředí českého AA.

Více informací, včetně dalších životních příběhů, naleznete na: www.anonymnialkoholici.cz.

Informace pro muže: tel. 736 190 990
Informace pro ženy: tel. 734 620 830
E-mail: info@aamail.cz

Seznam skupin

podobné příspěvky

Mám se rád, nemám se rád?

Mám se rád, nemám se rád?

Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách . Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie...

pokračovat ve čtení
WHO SAFER

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý - a velmi negativní - dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem...

pokračovat ve čtení
Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

V sobotu 31. července proběhne na Karlově náměstí v Praze akce Den zdraví pořádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navštivte bohatý program, na kterém nebudeme chybět ani my se stánkem věnujícím se problematice užívání alkoholu. Ministerstvo zdravotnictví Vás zve na...

pokračovat ve čtení