Světová zdravotnická organizace zveřejnila zprávu o alkoholu jeho a vlivu na zdraví

Říj 23, 2018

V září roku 2018 zveřejnila Světová zdravotnická organizace zprávu ze studie Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study 2016.

  • V důsledku užívání alkoholu zemřeli v roce 2016 více než tři miliony lidí po celém světě, což představuje 5,3 % všech úmrtí.
  • Škodlivé užívání alkoholu je příčinným faktorem u více než 200 nemocí a zranění.
  • Celkem 5,1 % celosvětové zátěže z důvodu onemocnění a zranění je způsobeno alkoholem.
  • Ve věkové skupině 20-39 připadá přibližně 13,5 % z celkového počtu úmrtí na alkohol. Užívání alkoholu způsobuje úmrtí a postižení poměrně brzy v životě.
  • Existuje příčinná souvislost mezi škodlivým užíváním alkoholu a celou řadou duševních onemocnění a poruch chování, nepřenosných onemocnění a také mezi zraněními.
  • Nejnovější příčinný vztah byl zjištěn mezi škodlivým užíváním alkoholu a výskytem infekčních onemocnění jako je tuberkulóza nebo HIV/AIDS.
  • Škodlivé užívání alkoholu přináší jednotlivcům i společnosti jako celku významné sociální a ekonomické ztráty.

Škodlivé užívání alkoholu je jedním z hlavních rizikových faktorů mající dopad na zdraví obyvatelstva. Je spojené s rizikem rozvoje zdravotních problémů, poruch chování a duševních onemocnění, a to včetně závislosti na alkoholu. Závislost na alkoholu se celosvětově týká 237 milionů mužů a 46 milionů žen. Alkohol stojí za každým dvacátým úmrtím, z toho více než tři čtvrtiny všech úmrtí spojených s alkoholem připadají na muže. Ze všech úmrtí v důsledku užívání alkoholu připadá 28,7 % na zranění, 21,3 % na onemocnění trávicí soustavy, 19 % na kardiovaskulární onemocnění, 12,9 % na infekční onemocnění a 12,6 % na nádorové onemocnění. Celosvětově byl alkohol zodpovědný za 7,2 % všech předčasných úmrtí.

Mezi nepřenosná onemocnění spojená se škodlivým užíváním alkoholu patří jaterní cirhóza, některé druhy rakoviny a nemoci srdce a oběhu. Úmyslná či neúmyslná zranění jsou například zranění způsobená pádem z výšky, násilím a sebevraždami a zranění v rámci dopravní nehody. Při nadměrném užívání alkoholu v těhotenství je navíc dítě ohrožené vznikem fetálního alkoholového syndromu, ale také komplikacemi v podobě předčasného porodu.

Více informací můžete najít na webových stránkách WHO ve zprávě Global status report on alcohol and health 2018 (http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/).


Zdroje:

World Health Organization [WHO]. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Ženeva: World health organization.

World Health Organization [WHO]. (2018). Alcohol. Retrieved 18-10-2018 from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol.

 

podobné příspěvky

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.