Zapojte se do celoevropského šetření probíhajícího v souvislosti s COVID-19

Dub 27, 2020

Prosíme o účast v aktuálním celoevropském šetření!

Cílem tohoto celoevropského výzkumu je zjištění souvislostí mezi aktuální pandemií SARS-CoV-2 (COVID-19) a Vaší spotřebou alkoholu. V souvislostí se šířením tohoto onemocnění v Evropě byla vládami evropských států přijata celá řada opatření, která vedla ke změnám v našem každodenním životě doma i na veřejnosti včetně změn v pití alkoholu. Vzhledem k tomu, že tato pandemie je zcela novou situací s dosud neznámými souvislostmi pro každodenní život, tento dotazník zjišťuje, jak ovlivňuje pití alkoholu.

Tento průzkum vznikl jako výsledek spolupráce epidemiologů z různých výzkumných organizací v Evropě, včetně Technické univerzity v Drážďanech (Německo) a Hospital Clínic de Barcelona (Španělsko). V České republice toto šetření koordinuje Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie, 1.LF UK a VFN v Praze ve spolupráci se SZÚ.

Zajímáme se o zachycení různých názorů a velmi si ceníme Vaší účasti v tomto šetření. Pro vyplnění dotazníku není důležité, zda v současné době pijete  ani kolik alkoholu vypijete. Prosím, vezměte na vědomí, že toto šetření obsahuje osobní otázky týkající se například Vaší obvyklé konzumace alkoholu nebo omezení v souvislosti s řešením současné pandemie.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Účast v tomto šetření je zcela dobrovolná; můžete odmítnout odpovědět na kteroukoliv otázku nebo kdykoliv zcela přestat dotazník vyplňovat. Vaše jméno ani žádná jiná informace, která by identifikovala Vaši osobu, nebude zaznamenána ani jakkoliv spojována s Vašimi odpověďmi. V případě potřeby se můžete obrátit na pracovníka zodpovědného za českou verzi pana PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. na miroslav.bartak@lf1.cuni.cz z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2.

Českou verzi dotazníku naleznete na tomto odkazu:

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/forschung/sars-cov-2-pandemie-und-alkoholkonsum?set_language=en

podobné příspěvky

Kampaň | Alkohol a těhotné

Kampaň | Alkohol a těhotné

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR připravila kampaň na téma užívání alkoholu u těhotných a kojících žen. Cílem této kampaně je upozornit na rizika spojená s užíváním alkoholu v těhotenství milou a hlavně...

pokračovat ve čtení