Australská studie označila alkohol za nejvíce škodlivou drogu

Pro 20, 2019

V letošním roce byla publikovaná studie Australských výzkumníků, která hodnotila škodlivost návykových látek jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společenské. Za tímto účelem byly pozváni více než dvě desítky expertů z celé Austrálie, jejichž úkolem bylo pomocí takzvané multikriteriální analýzy rozhodnutí (Multi-criteria Desicion Analyses, MCDA) dle 16 stanovených kritérií ohodnotit každou z 22 drog z hlediska její škodlivosti. Předmětem hodnocení škodlivosti pro jedince byla například nemocnost a úmrtnost spojená s drogami, míra vzniku závislosti na droze a rozsah ztráty vztahů. Předmětem hodnocení škodlivosti pro společnost pak například kriminalita, míra poškozování životního prostředí nebo míra pravděpodobnosti zranění ostatních. Kromě alkoholu byly posuzovány takové drogy, jako je heroin, extáze, tabák, benzodiazepiny, amfetaminy, konopné drogy aj.

Jako nejvíce škodlivé drogy pro jednotlivce byly vyhodnoceny fentanyly, následované heroinem a pervitinem. Jako nejvíce škodlivá droga pro společnost byl označen alkohol, následovaný pervitinem a tabákem. Při kombinaci těchto dvou kategorií hodnocení škodlivosti, byl alkohol vyhodnocen jako vůbec nejškodlivější droga mezi všemi sledovanými návykovými látkami. Jinými slovy, alkohol byl vyhodnocen jako droga, která způsobuje největší celkové poškození. Vzhledem k těmto výsledkům autoři upozorňují, že politika na snížení škod způsobených alkoholem a pervitinem by měla být v tuto chvíli prioritou.

Literatura
Bonomo, Y., Norman, A., Biondo, S., Bruno, R., Daglish, M., Dawe, S., … & Lubman, D. I. (2019). The Australian drug harms ranking study. Journal of Psychopharmacology, 33(7). doi: 10.1177/0269881119841569

podobné příspěvky

Kampaň | Alkohol a těhotné

Kampaň | Alkohol a těhotné

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR připravila kampaň na téma užívání alkoholu u těhotných a kojících žen. Cílem této kampaně je upozornit na rizika spojená s užíváním alkoholu v těhotenství milou a hlavně...

pokračovat ve čtení