Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice

Srp 25, 2021

Vážená respondentko, vážený respondente,

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Účast v průzkumu je zcela dobrovolná a trvá přibližně 20 minut. Během vyplňování dotazníku se můžete kdykoli rozhodnout, že se průzkumu nezúčastníte, nebo svou účast odvolat. Údaje shromážděné pro účely studie budou použity pouze pro vědecké účely a budou k nim mít přístup pouze členové výzkumného týmu.  Chtěli bychom zdůraznit, že neshromažďujeme žádné informace, které by Vás mohly osobně identifikovat, například vaše jméno. Vaše údaje zůstanou přísně důvěrné.

Pokud máte jakékoliv dotazy k této studii můžete se obrátit na osobu odpovědnou za tento výzkum v České republice, PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze na adrese: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz, telefon: 224 968 272

Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit zde

Děkujeme Vám za účast v tomto šetření.

podobné příspěvky

Kampaň | Alkohol a těhotné

Kampaň | Alkohol a těhotné

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR připravila kampaň na téma užívání alkoholu u těhotných a kojících žen. Cílem této kampaně je upozornit na rizika spojená s užíváním alkoholu v těhotenství milou a hlavně...

pokračovat ve čtení
Mám se rád, nemám se rád?

Mám se rád, nemám se rád?

Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách . Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie...

pokračovat ve čtení