Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice

Srp 25, 2021

Vážená respondentko, vážený respondente,

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Účast v průzkumu je zcela dobrovolná a trvá přibližně 20 minut. Během vyplňování dotazníku se můžete kdykoli rozhodnout, že se průzkumu nezúčastníte, nebo svou účast odvolat. Údaje shromážděné pro účely studie budou použity pouze pro vědecké účely a budou k nim mít přístup pouze členové výzkumného týmu.  Chtěli bychom zdůraznit, že neshromažďujeme žádné informace, které by Vás mohly osobně identifikovat, například vaše jméno. Vaše údaje zůstanou přísně důvěrné.

Pokud máte jakékoliv dotazy k této studii můžete se obrátit na osobu odpovědnou za tento výzkum v České republice, PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze na adrese: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz, telefon: 224 968 272

Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit zde

Děkujeme Vám za účast v tomto šetření.

podobné příspěvky

WHO SAFER

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý - a velmi negativní - dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem...

pokračovat ve čtení
Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

V sobotu 31. července proběhne na Karlově náměstí v Praze akce Den zdraví pořádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navštivte bohatý program, na kterém nebudeme chybět ani my se stánkem věnujícím se problematice užívání alkoholu. Ministerstvo zdravotnictví Vás zve na...

pokračovat ve čtení
Osobní svědectví Anonymních alkoholiků

Osobní svědectví Anonymních alkoholiků

Anonymní alkoholici patří mezi nejrozšířenější organizace svépomoci pro závislé na alkoholu. Jedná se o sdružení žen a mužů, kteří se navzájem dělí o svoji zkušenost, sílu a naději. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít, aby mohli řešit své...

pokračovat ve čtení