Zúčastněte se výzkumného šetření ohledně postojů obyvatel k závislostem

Čvc 20, 2020

Rádi bychom Vás pozvali do výzkumné studie a požádali Vás o vyplnění výzkumného online dotazníku, který se zaměřuje na postoje obyvatel ČR k vybraným oblastem závislostí, včetně alkoholu. Výzkum je realizován několika Evropskými univerzitními institucemi s cílem vytvářet efektivní preventivní programy a vzdělávání v oblasti návykových látek a závislostí.

Dotazník je zcela anonymní a žádný z údajů nebude poskytnutí třetí straně. Výsledky z dotazníku budou použity výhradně pro výzkumné účely. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10-30 minut. Jakékoliv dotazy ohledně výzkumu a nakládání s výzkumnými údaji či dotazy technického rázu můžete směřovat na emailovou adresu addictology.research@gmail.com.

Dotazníky naleznete na odkazech uvedených níže. Za vyplnění dotazníku Vám velice děkujeme.

Dotazník mapující postoje obyvatel k vybraným oblastem závislostí: https://docs.google.com/forms/d/1T3F-6HC-ahlZZV9AWcSqHDjmUllgIRlbS6PrcYYYozU/viewform?ts=5f073017&edit_requested=true
Dotazník mapující postoje studentů vysokých škol k vybraným oblastem závislostí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdryUF09bPyYH9dO1Gz71SJDMZGKyIvdMweG1D55trYQ3cejg/viewform

Pokud Vás výzkumný dotazník zaujal a rádi byste se zúčastnili i jiných výzkumných šetření z oblasti zdravotnictví, zveme Vás k vyplnění dotazníků zaměřených na hodnocení spokojenosti pacientů ambulance a hospitalizovaných pacientů.

Dotazník pacientů ambulance (oddělení zdravotnického zařízení, praktický lékař, všeobecný lékař, lékař specialista, zubní lékař a podobně): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwc1pZ9tsJnkiqz9z0gSFzw99Vgik8Zh20vpudaL8R_OLDjw/viewform

Dotazník pro hospitalizovaného pacienta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXBmWgrFxGAw70KjN5j6AtdM11V7H-3e5AI7OkIdyk7VGBLg/viewform

podobné příspěvky

Kampaň | Alkohol a těhotné

Kampaň | Alkohol a těhotné

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR připravila kampaň na téma užívání alkoholu u těhotných a kojících žen. Cílem této kampaně je upozornit na rizika spojená s užíváním alkoholu v těhotenství milou a hlavně...

pokračovat ve čtení